Neuzübillah

Neuzübillah kelimesi, İslam inancında kullanılan bir kavramdır. Kelime Arapça dilinde kelime anlamı olarak “Allah’ın hoşnutsuzluğundan uzak kal” anlamına gelir. Genellikle dua ve ibadetlerde çok sık kullanılan neuzübillah kelimesi; insanların inançlarını göstermek ve Allah’ın büyüklüğünü anlamak için kullanılır. Neuzübillah kelimesi, insanların Allah’tan korkma, O’na saygı gösterme ve ondan yüceltmeyi ifade etmek için kullanılır. Aldıkları her şeyin Allah’ın karşılığı olduğunu kabul eden İslami inanış sisteminde neuzubillah ibadetleri, Allah’ın emirlerine ve yasaklarına sadık kalmaya çağırmaktadır. Neuzübillah kavramının kullanılmasının amacı; insanların kötülükten uzak durmasını sağlamak, Allah’ın adaletini sevmeyi ve her şeye hakkıyla hükmeden Allah’ın üstünlüğünü kabul etmektir. Neuzübillah kavramı, İslami inançlı insanlar için çok önemlidir ve ruhsal olarak koruma sağlar. Bu kelime genellikle neüzübillah şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı neuzübillah şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

neüzübillah (Yanlış kullanım)

neuzübillah ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Bazı hurafeler neuzübillah insanı dinden çıkarır.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Otuz üç 32 ve 34 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Özezer Eziyet çekerek cinsel zevk alan sapkın kimse, mazoşist. […]
  • Sandviççi Sandviç yapan ve satan kimse anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Oldubittiye getirmek Geri dönülmesi güç veya olanaksız bir durum yaratmak, emrivaki […]
  • İncitmebeni Kanser anlamına gelir. Bu kelime genellikle incitme […]
  • Eşek otu Evliya otudur. Bu kelime genellikle eşekotu, eşşekotu, eşşek […]

Yorum yapın