Nevabuselik

Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam anlamına gelir. Bu kelime genellikle neva buselik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nevabuselik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

neva buselik (Yanlış kullanım)

nevabuselik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Neva makamının icrasından sonra yerinde buselik beşli veya dizisiyle karar verilirse nevabuselik, kürdi dörtlüsü veya dizisiyle karar verilirse nevakürdi makamları oluşur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Başhekim Bir hastaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim anlamına gelir. […]
  • Dünkü İçinde bulunulan günden bir önceki günle ilgili, bugünden bir […]
  • Müzik dolabı Radyo, televizyon, teyp, pikap, video vb. ses cihaz ve […]
  • Kaynaştırmak Kaynaşmasını ya da kaynaşmalarını sağlamak anlamına gelir. […]
  • Keçisakalı Çayırlarda, nemli yerlerde yetişen, yaprakları mızraksı ve […]
  • BM’de Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için tırnak işareti […]

Yorum yapın