Nil Nehri

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Bu kelime genellikle Nil nehri şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Nil Nehri şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Nil nehri (Yanlış kullanım)

Nil Nehri ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Nil Nehri dünyanın en önemli nehirlerinden bir tanesidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bey Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü. Erkek özel adları […]
  • Hele bak Şaşkınlık veya dikkati çekmek için söylenen bir söz anlamına […]
  • Orta Doğu Özel, isim Güneybatı Asya'da, tarihsel ve kültürel yakınlığı […]
  • Ekvator Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını […]
  • Fatih Sultan Mehmet’e Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Turna balığı Tatlı sularda yaşayan yırtıcı bir balık anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın