Nispet

Nispet kelimesi oran, bağıntı, ilgi, ilinti, kıskandırmak veya üzmek için, birini üzmek için veya inat olsun diye yapılan iş anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle nisbet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nispet  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nisbet  (Yanlış kullanım)

nispet  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Zira melal devri uzadığı nispette teheyyüç kuvvetli ve devamlı oluyor.” -R. H. Karay.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Lanet Lanet, Tanrı sevgisi ve ilgisinden mahrum kalma, berbat, kötü, […]
  • Tavsiye Öğütleme, yol gösterme, bir şeyin, bir kimsenin iyi, işe yarar […]
  • Hafta Başı Haftanın ilk gününü temsil eder. Kimi ülkelere göre değişkenlik […]
  • Tubalar Yapım eki göreviyle kullanılan “-ler” yapım eki, eklendiği […]
  • Tertemiz Her yanı temiz, çok temiz anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Direkt Direkt, herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan anlamını […]

Yorum yapın