Nizamname

Osmanlı Devleti’nin son dönemdeki yönetim biçimi olarak tanımlanan nizamname, Türkçe”de idarenin tasnif ve düzenlenmesi anlamına gelir. Nizamname, Osmanlı Devleti için 16. yüzyılda ilk kez kullanılmış olan bir terimdir. Nizamname, bir idari ve yönetici yapı için bir prensip olarak tanımlanır ve kurallarının yerine getirilmesi için bağlayıcı bir etkiye sahiptir. Osmanlı Devleti’nin çöküşüne kadar, nizamname kurallarından sıkça yararlanılmış ve hemen hemen her alanda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nizamnameler, herhangi bir konu hakkında genel kurallar, hükümler veya bilgileri içeren, kamu hizmeti amacıyla kayıtlara geçirilen resmi ve yasal özellik taşıyan belgelerdir. Geleneksel olarak, nizamname konuları tarım, eğitim, askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda bütünüyle kapsayıcı olup, toplumun gelişmesi, güvenliği ve kalkınması için kullanılırdı. Bu kelime genellikle nizam name şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nizamname şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nizam name (Yanlış kullanım)

nizamname ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


“Olsa olsa, bu şirketin nizamnamesinde yazılı olacak.” – Nazım Hikmet

Diğer Doğru Yazımlar

  • Denizlaleleri Vücutları bir sapla deniz dibine bağlı veya serbest olabilen, […]
  • Eğitim Eğitim, çocuklar ve gençlere toplumdaki yerlerini belirlemeleri […]
  • Usturlap Gök cisimlerinin yükseltisini ölçmekte kullanılan araç anlamına […]
  • Jips Alçı taşı anlamına gelir. Bu kelime genellikle cips şeklinde […]
  • Başöğretmen İlkokullarda yönetimden sorumlu olan öğretmen, müdür, […]
  • Kaba kâğıt Bir şey sarmak için kullanılan kalın kâğıt anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın