Nonfigüratif

Nonfigüratif, ilkel, çizgisel, süslemeden ya da ayrıntılardan arınmış sanat eserlerinin türünü tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu terim, 20’nci yüzyılda modern sanat hareketi olan nonfigüratif sanat akımına çok yakından ilişkilidir ve bu akımın sanatçıları, geleneksel biçimleri terk ederek, duygularını ve fikirlerini belirtmeye çalışmışlardır. Nonfigüratif sanat, göz kamaştırıcı sanat eserleri oluşturmak için yüzeyler üzerine çizgiler, desenler ve şekiller oluşturmak için kullanılan bir yaklaşımdır. Özellikle 20’nci yüzyılın başında, nonfigüratif sanatçılar, çizgisel ve geometrik şekilleri vurguladılar ve bu, daha sonra çok renkli ve eklektik yapıların ortaya çıkmasına yol açtı. Sadece yüzeye yönelik çalışma ve sanat akımının yönlendirilmesi, sanatçılar için yeni perspektifleri keşfetme imkanı verdi. Bu kelime genellikle non figüratif, nonfügüratif şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nonfigüratif şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

non figüratif (Yanlış kullanım)

nonfügüratif (Yanlış kullanım)

nonfigüratif ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Nonfigüratif sanat, sanatçıların, çoğunlukla tasvir edilmesi zor olan duygularını sergilemeleri için yeni biçimler oluşturmalarına izin verdi.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Beli bükük Beli bükülmüş anlamına gelen beli bükük kelime gurubu mecazi […]
  • Uvertür Operada, perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça, […]
  • Taşkıran Otu Çoğunlukla çok yıllık nadiren bir yıllık veya iki yıllık otsu […]
  • Naçiz Değersiz, önemsiz anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Pekâlâ Benzerlerinden aşağı olmayan. "Dediğin gibi olsun, öyle kabul […]
  • İtaat Eskimiş bir kelimedir. Boyun eğme, buyruğa uyma, söz dinleme […]

Yorum yapın