Normalaltı

Bir eğriye ilişkin normalin, bir doğruyu kestiği nokta ile normalin ayağı arasındaki parçanın o doğru üzerindeki iz düşümü anlamına gelir. Normalaltı, dairesel üçgeni oluşturacak üç doğrudan oluşan bir geometrik şeklidir. Normalaltı, normalin (dik) açısı ve altının (düşey) açısından oluşmaktadır. Üçgenin üçgenin oluşturduğu çizgiler ise dik kenar, düşey kenar ve yatay kenara denir. Normalaltıyı oluşturan üçgenin özellikleri, yüksekliği, genişliği ve son kenarın uzunluğu gibi özellikleriyle belirlenir. Normalaltıyı şekillendirirken, uzunlukları, yükseklikleri ve genişlikleri aynı oranda tutulmalıdır. Normalaltıya çoğunlukla matematikte, mühendislikte, arkeolojide ve mimaride erişmek için referans noktası olarak kullanılır.  Bu kelime genellikle normal altı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı normalaltı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

normal altı (Yanlış kullanım)

normalaltı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Normalaltı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılırken, özellikle yükseklik ve genişlik oranları dikkate alınmalıdır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Göz ardı etmek Gereken önemi vermemek anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ovuşturmak Dilimizde bazı kelimeler yöreye göre farklı şekillerde […]
  • Yan etki Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Böcekhane Böceklik anlamına gelir. İpek böceği yetiştirilen yere verilen […]
  • Karadul Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek […]
  • Mikrosefal Yetersiz gelişme sonunda beyni ve kafatası küçük olan (kimse) […]

Yorum yapın