Nötrleştirme

Nötrleştirmek işi demektir. Etkisiz, tarafsız ve yansız duruma gelmesi demektir. Bu kelime genellikle nötürleştirme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nötrleştirme şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nötürleştirme (Yanlış kullanım)

nötrleştirme ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Nötrleştirme tekniklerini kullanan bireylerin çocuk ve yetişkin suçlu eylemlerine katılma olasılıkları yüksektir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tıpatıp Her yönden birbirine benzer biçimde, her bakımdan uygun, […]
  • Eli mahkûm olmak Mecbur durumda kalmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Eli […]
  • Pılı pırtı Eski eşya, eşya anlamına gelir. İsim durum ekleri ve iyelik […]
  • Defterhane Osmanlı Devleti sınırlarındaki bütün toprak kayıtlarını içine […]
  • Hâlet Hâlet kelimesi TDK sözlüğüne göre durum anlamına gelir ve şapka […]
  • Katalizör Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini molekül […]

Yorum yapın