Nötrleştirmek

Nötr duruma gelmesini sağlamak anlamına gelir. Nötr etkisiz, yansız anlamındadır. Bu kelime genellikle nötürleştirmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nötrleştirmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nötürleştirmek (Yanlış kullanım)

nötrleştirmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Duyguyu nötrleştirmek ve ortadan kaldırmak duygu yönetiminde fayda sağlar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Her biri Tek tek hepsi, varolanların her tanesi anlamına gelir. Bu […]
  • Kaç kere Yapılan eylemin yapılma sayısını sormak için kullanılır. Kaç […]
  • Dağ Sıçanı Sincapgiller familyasının yer sincapları oymağından kemirgen […]
  • Kamuoyu Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme […]
  • Kız kardeş Bir kimsenin bayan kardeşi, bacı, hemşire, şvester anlamına […]
  • Artist Artist, güzel sanat dallarından herhangi birini icra eden […]

Yorum yapın