Nükleoprotein

Nükleoprotein, hayvan ve bitki kaynaklı organismik hücre içi proteinler ve nükleik asitlerin bir sentezi olan bir proteinnir. Nükleoproteinler, nükleik asitler – özellikle DNA ve RNA’nın – proteinlerle sentezlenmesi ile oluşturulmuş proteinlerdir. Nükleoproteinler, proteinler arasında fonksiyonlarına göre çok çeşitli roller oynayan proteinlerdir. Bunların çoğu kodlayıcı proteinlerdir veya genetik bilgiyi taşıyan ve yorumlayan yapılardır. Aynı zamanda hücre içi ve dışında çeşitli işlevleri olan genetik taşıma sistemlerinin oluşumunda ve kontrolünde temel oynarlar. Nükleoproteinler yaşam için gerekli olan enzimleri, reseptörleri, pompaları ve diğer fonksiyonel yapıların çoğunu da oluştururlar. Bu kelime genellikle nükleo protein şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nükleoprotein şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nükleo protein (Yanlış kullanım)

nükleoprotein ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Nükleoproteinler, DNA’nın korunması, çoğalması, taşınması ve aktarması işlevlerini yerine getirir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Balıkesirli Balıkesir ilinden olan kimse anlamında kullanılır. Şehir […]
  • Yaprak Arısı Acantholyda nemoralis. Hymenoptera (Zarkanatlılar) takımından, […]
  • Kriter Ölçüt anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıriter şeklinde […]
  • Muvakkithane Muvakkitin görev yaptığı yer anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Onmak Onmak kelimesi daha iyi bir duruma girmek, salah bulmak, eksiği […]
  • Buharkent Aydın iline bağlı ilçelerden birinin ismidir. Özel bir yerin […]

Yorum yapın