O günkü

Bahsi geçen günü anlatırken kullanılır. Bu kelime genellikle o günki şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı o günkü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ogünki (Yanlış kullanım)

o günki (Yanlış kullanım)

ogünkü (Yanlış kullanım)

o gün ki (Yanlış kullanım)

ogün ki (Yanlış kullanım)

o günkü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

O günkü tavrı hiç güzel değildi.

O günkü davranışın çok kabaydı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Türkler Topluluk kavramı bildiren kelimelerde ler bitişik yazılır. […]
  • Prime time Altın saatler anlamına gelir. Bu kelime genellikle primetime, […]
  • Herze yemek Yersiz söz söylemek. Gereksiz davranışta bulunmak anlamına […]
  • Onbaşı On ere kumanda eden asker, erin üstündeki ilk rütbe anlamına […]
  • Ağaçlardaki Toprağın derinliklerine kök salan, gövdesi kereste ya da odun […]
  • Piyanist Piyanist kelimesi piyano çalan kimse, piyano sanatçısı […]

Yorum yapın