Öge

Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıştırıldığında da kendi başına anlam taşıyan parça, unsur. Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, ilke, unsur. Gerekçe, araç. Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman. Bir cümleyi oluşturan özne, yüklem, tümleç vb. birimlerden her biri. Bir sınıf veya bir topluluğun bireylerinden her biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle öge şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı öğe şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

öge (Yanlış kullanım)

öğe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O savaşı başarıya ulaştıran en kuvvetli öge, ne yabancıdan gördüğümüz yardım ne de bugünkü özel girişimcilerin gayretleridir.” – Necati Cumalı


Diğer Doğru Yazımlar

  • Telkin Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama. Talkın. Bilinç dışı bir […]
  • Alenen Açıkça anlamına gelir. Bu kelime genellikle alanen şeklinde […]
  • Denizaltı Denizin altında yapılan, dalgalara açık olan (yer), deniz […]
  • Teke tek İki kişi karşılıklı olarak, başka hiç kimse karışmadan anlamına […]
  • Nasyonal Ulusal anlamına gelir. Hitler ve onun partisinin öğretisidir ve […]
  • Psikolog Ruh bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın