Öküzburnu

Serçegillerden, gagası uzun ve çok kalın, eti yenir bir kuş (Calao) anlamına gelir. Bu kelime genellikle öküz burnu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı öküzburnu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

öküz burnu (Yanlış kullanım)

öküzburnu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Öküzburnu kuşu her sene buraya yuva yapar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İndirmek Yüksekten ya da yukarıdan aşağıya inmesini sağlamak anlamına […]
  • Diyalektoloji Lehçe bilimi anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime genellikle […]
  • Hiç değilse (veya olmazsa) Önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile. En azından. Bari […]
  • Karasığır Orta Anadolu'da yetişen, sert ve kurak iklime dayanıklı, küçük […]
  • Bakacağız Bakışı bir şey üzerine çevirmek anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Fotoğraf Fotoğraf makinesiyle elde edilmiş görüntüyü, ışığa duyarlıklı […]

Yorum yapın