Olağan Dışı

Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle olağandışı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı olağan dışı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

olağandışı (Yanlış kullanım)

olağan dışı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Olağan dışı olaylar yaşadığını anlattı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • yazadurmak Yazmaya başlayıp sürdürüyor olmak, ara vermeksizin yazmayı […]
  • Hanımanne Kaynana, ihtiyar kadınlara bir seslenme sözü anlamına gelir. […]
  • Mehmet Emin Yurdakul’dan Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Literatür Edebiyat. Kaynak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Birbiri ardına Her birinin ardı sıra, ardışık anlamına gelir. Hemen birbiri […]
  • Zürefa Zürefa kelimesi isimdir. Kibarlar, nazikler anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın