Olağanüstü hâl

Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle olağanüstü hâlx olağan üstü hal, olağanüstühal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı olağanüstü hâl şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

olağanüstü hâl (Yanlış kullanım)

olağan üstü hâl (Yanlış kullanım)

olağanüstühâl (Yanlış kullanım)

olağanüstü hâl ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu olağanüstü hâl ilan edebilir.” – Anayasa


Diğer Doğru Yazımlar

  • Feminen Kadınsı anlamına gelir. Bu kelime genellikle femünen şeklinde […]
  • İmitasyon Gerçeğine benzetilerek yapılmış olan süs eşyasına verilen […]
  • Pafta Bir bölgenin kadastro durumunu gösteren değişik malzemeler […]
  • Eski Toprak Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Artistik Güzel sanatların gerektirdiği niteliğe uygun anlamına gelir. […]
  • İyisi mi Yapılacak en doğru, en uygun iş, en iyisi anlamına gelir. […]

Yorum yapın