Ölüm kalım meselesi

Ölüm kalım meselesi kelimesi yok olmamak amacıyla girişilen mücadele anlamına gelir. Bu kelime genellikle ölümkalım meselesi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ölüm kalım meselesi  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ölümkalım meselesi  (Yanlış kullanım)

ölüm kalım meselesi  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu konu benim için ölüm kalım meselesi, beni anlamanı istiyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Açıkçası Doğruyu söylemek gerekirse, doğrusu, apaçık olarak, açık olanı, […]
  • Topyekûn Eksiksiz, toplam, toplu olarak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • On altı saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, […]
  • Karekök Karesi verilen bir sayıya eşit olan sayı anlamına gelir. Bu […]
  • Hırgür Geçimsizlik, kavga anlamına gelir. Bu kelime genellikle hır […]
  • Eşgüdüm Bir işle ilgili türlü bağlantılarda ya da birkaç iş arasında, […]

Yorum yapın