Ömrübillah

Şimdiye değin, hiçbir vakit anlamına gelir. Bu kelime genellikle ömrü billah şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ömrübillah şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ömrü billah (Yanlış kullanım)

ömrübillah ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ömrübillah güneşi üzerine doğdurmamış olmakla övünüyor.” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • İşyeri Bir görevin, bir işin yapıldığı yer.işçinin, bir iş […]
  • Eli sıkı Cimri anlamında kullanılan eli sıkı kelimesi bitişik yazılarak […]
  • Haybe Haybe kelimesi, boş, işe yaramaz, anlamsız iş anlamında […]
  • Empoze Dayatmak` anlamındaki empoze etmek birleşik fiilinde geçen bir […]
  • Divan edebiyatı Divan Edebiyatı XIII-XIX. yüzyıllar arasında dil, konu, işleniş […]
  • Pes etmek Yenilgiyi kabul etmek, pes demek anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın