On birli

Dizeleri on bir heceli şiir. Bentleri on bir dizeden oluşan manzume. On bir dereceyle ayrılan iki noktanın aralığı anlamına gelir. Bu kelime genellikle onbirli şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on birli şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onbirli (Yanlış kullanım)

on birli ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Okuduğu manzume on birli bentlerden oluşuyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Herkes Bir yerdeki tüm insanları tanımlamak için kullanılan herkes […]
  • Eğer ki Koşul anlamını güçlendirmek için koşullu tümcelerin başına […]
  • Kolaçan Herhangi bir amaçla çevreyi dolaşıp pek belli etmeksizin gözden […]
  • Kendini hissettirmek Kendini hissettirmek kelimesi varlığını belli etmek anlamına […]
  • Oldum olası Eskiden beri, kendimi bildiğimden beri, oldum bittim, oldum […]
  • Sunum Bir konuda kısa açıklama, özet olarak verilen bilgi, […]

Yorum yapın