On dört

13 ve 15 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle ondört şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on dört şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ondört (Yanlış kullanım)

on dört ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On dört tane elma aldım. Herkese yetecek kadar var.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Şevval Hicri takvime göre ramazandan sonra gelen ay, bayram ayı […]
  • Nevir Yüzün rengi, bet beniz anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kabul etmek Bir şeyi isteyerek ya da istemeyerek uygun bulmak, bir şeye […]
  • Boşu boşuna İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]
  • Barışsever Barışı seven, barışçı, barışçıl, sulhçu, sulhsever, sulhperver […]
  • Layenkati Kesintisiz, aralıksız anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın