Ön gösterim

Bir temsilin ilk oynanışı veya bir filmin ilk gösterimi, gala anlamına gelir. Bu kelime genellikle öngösterim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ön gösterim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

öngösterim (Yanlış kullanım)

ön gösterim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çekimleri ve hazırlıkları biten filmin ön gösterim tarihi belli oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hamam Böceği Hamam böceği, Blattodea takımını oluşturan böcek türlerine […]
  • Nitekim Nitekim,  nasıl ki, gerçekten, sonunda, sonuç olarak […]
  • Maruzat Maruzat; bir makama veya sizden yaşça büyük birine sunulan […]
  • Eğlenmek Eğlenmek, güzel vakit geçirmek ya da bir kişinin zayıf yanları […]
  • Morto Koyu Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, […]
  • Halel Bozma, bozukluk anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın