On üç

12 ve 14 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle onüç şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on üç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onüç (Yanlış kullanım)

on üç ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On üç gün sonra okul açılacak.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Akşamki Akşam yapılmış olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle Akşam […]
  • Yeri başka "daha başka bir değeri olan, önemi olan" anlamında kullanılan […]
  • Abukça Abuk bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • İskarpin Ökçeli, konçsuz ayakkabı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Şam fıstığı Şam fıstığı kelimesi bitki bilimi terimidir. Antep […]
  • Canıgönülden İçtenlikle, çok isteyerek, canıyürekten anlamında […]

Yorum yapın