Ön yargı

Bir kimseyle ya da şeyle ilgili olarak, belirli bir olaya, duruma ya da görmeye dayanan, önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz yargı, kanı anlamına gelir. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle önyargı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ön yargı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

önyargı (Yanlış kullanım)

ön yargı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu konuda çok ön yargılı davranıyorsun.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Baş makinist Lokomotif, vapur, fabrika vb.nin makinesini işleten kimse. […]
  • Klişe Basımevinde, baskı işinde kullanılmak ereğiyle üzerine kabartma […]
  • Başçavuş Astsubay başçavuş. Yeniçeri Ocağının çavuşu anlamına gelir. […]
  • Lanet Lanet, Tanrı sevgisi ve ilgisinden mahrum kalma, berbat, kötü, […]
  • Dümdüz Hiçbir eğri yeri, eğriliği bulunmayan, çok düz anlamına gelir. […]
  • Ahmakıslatan Yavaş yavaş ve ince ince yağan yağmur, çisenti anlamına gelir. […]

Yorum yapın