Onar onar

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb. Yazılırken arada boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle onaronar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı onar onar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onaronar (Yanlış kullanım)

onar onar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yoğurulan hamurdan onar onar parçalar ayırın.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yellim yelalim Çabucak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Muayenehane Hekimlerin hastalarını muayene ettikleri yer anlamına […]
  • Yetimhane Yetim çocukların barındırıldığı, bakıldığı yer anlamına gelir. […]
  • Fin Finlandiya halkından ya da bu halkın soyundan olan […]
  • Eşofman Eşofman, spor çalışmalarında giyilen, pamuklu veya sentetik […]
  • Tombul Etine dolgun, şişmanca anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın