Önsöz

Bir kitabın genellikle başında yer alan, çoğunlukla bu başlığı taşıyan ve asıl metinden sayılmayan, kitabın niçin ve nasıl yazıldığını, konusunu, özelliklerini vb. anlatan bölüm, bir konuşmada asıl konuya giriş niteliğindeki sözler anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle ön söz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı önsöz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ön söz (Yanlış kullanım)

önsöz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kitabın önsözü çok etkiledi beni.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Burnu Ağzın üstünde, alınla üstdudak arasında yer alan, çıkıntılı, […]
  • Bektaşilik Bektaşi tarikatı. Bu tarikata mensup olma durumu anlamına […]
  • Kahvaltıda Kahvaltı, genellikle sabahları yenilen hafif yemek demektir. […]
  • Şaheser Kendi türünde mükemmel olan, üstün ve kalıcı nitelikte eser, […]
  • Römorkör Yedeğinde özellikle deniz taşıtı götüren taşıt anlamına gelir. […]
  • Gün yüzü görmemek Güneş ışığından uzakta kalmak, ışık görmemek, hiç […]

Yorum yapın