Önyargı

Bir kimseyle ya da şeyle ilgili olarak, belirli bir olaya, duruma ya da görmeye dayanan, önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz yargı, kanı anlamına gelir. Bu kelime genellikle ön yargı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı önyargı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ön yargı (Yanlış kullanım)

önyargı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Benimle ilgili önyargıları var.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dağ Keçisi Dağ keçisi (Capra), 9 türü içine alan bir cinstir. Evcil keçi […]
  • Yaya Geçidi Caddelerde, yayaların güvenle geçebilmesi için ayrılmış […]
  • Atatürkçü Özel isime gelen ek yapım eki olursa ayrılmaz. Bu kelime […]
  • Hâlükâr Kesinlikle, her koşulda anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Teneffüs Teneffus, solunum ve (okul vb.de) dışarı çıkıp temiz hava […]
  • Yerini saklamak Mevkisini muhafaza etmek anlamında kullanılır. Bu […]

Yorum yapın