Özsever

Kendi benliğine bağlanan, hayran olan (kimse), narsist anlamına gelir. Bu kelime genellikle öz sever şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı özsever şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

öz sever (Yanlış kullanım)

özsever ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Özsever kişiliğin altında, paradoksal olarak derin bir kendine güvensizlik yatar.

Öne sürmek

Birini ilk önce harekete geçmesi için önermek. İleri sürmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle önesürmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı öne sürmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

önesürmek (Yanlış kullanım)

öne sürmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İşin doğrusunu arkadaşının bildiğini öne sürdü.

Ölüdoğa

Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim, natürmort anlamına gelir. Bu kelime genellikle ölü doğa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ölüdoğa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ölü doğa (Yanlış kullanım)

ölüdoğa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İlk çizim dersinde ölüdoğa çalışması yapması istendi.

Özezer

Eziyet çekerek cinsel zevk alan sapkın kimse, mazoşist. Özezerlik sapıncı gösteren kimse, mazoşist anlamına gelir. Bu kelime genellikle öz ezer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı özezer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

öz ezer(Yanlış kullanım)

özezer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Özezer insanların destek alması gerekir.

Öz su

Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvı, usare. Salgı ile oluşan ve içinde enzimler bulunan organik sıvı anlamına gelir. Bu kelime genellikle özsu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı öz su şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

özsu (Yanlış kullanım)

öz su ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Her yan öyle sessiz ki insan kulak kesilse dallara, yaprak uçlarına yürüyen öz suyun fısıltısını işitecek.” – Attila İlhan

Öz saygı

İnsanın kendine duyduğu saygı, onur, haysiyet, izzetinefis anlamına gelir. Bu kelime genellikle özsaygı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı öz saygı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

özsaygı (Yanlış kullanım)

öz saygı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bazı insanlar hala öz saygı ve egonun bir ve aynı olduğunu düşünüyor.

Öge

Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıştırıldığında da kendi başına anlam taşıyan parça, unsur. Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, ilke, unsur. Gerekçe, araç. Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman. Bir cümleyi oluşturan özne, yüklem, tümleç vb. birimlerden her biri. Bir sınıf veya bir topluluğun bireylerinden her biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle öge şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı öğe şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

öge (Yanlış kullanım)

öğe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O savaşı başarıya ulaştıran en kuvvetli öge, ne yabancıdan gördüğümüz yardım ne de bugünkü özel girişimcilerin gayretleridir.” – Necati Cumalı

Öleyazmak

Az kalsın ölmek, ölme tehlikesi atlatmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle öle yazmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı öleyazmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

öle yazmak (Yanlış kullanım)

öleyazmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sıcaktan öleyazdı.

Ölüm emri

Birinin öldürülmesi gerektiğini bildiren buyruk anlamına gelir. Bu kelime genellikle ölümemri şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ölüm emri şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ölümemri (Yanlış kullanım)

ölüm emri ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Suikastçıya ölüm emri çoktan verilmişti.

Ölüm dirim

Hayati önemi olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle ölümdirim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ölüm dirim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ölümdirim (Yanlış kullanım)

ölüm dirim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ölüm dirim meselesi olmasa bu saatte gelmezdim.