Orkestra

Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu. Eski Yunan tiyatrolarında, sahne ve seyirciler arasındaki çember biçiminde koro yeri. Bazı tiyatroların birinci katında sahne veya perdeye en yakın koltuklar anlamına gelir. Bu kelime genellikle orkestıra şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı orkestra şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

orkestıra(Yanlış kullanım)

orkestra ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Locadan çıkarken, davulu üstüne on lira atılan orkestra, zeybek havası çalmaya başlar.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Terfi Etmek (görevli için) bir üst dereceye, bir üst rütbeye […]
  • Elli dokuz 58  ve 60 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Bugünkü İçinde bulunduğunuz güne dair bir olayı, bir durumu veya […]
  • Genelkurmay Silahlı kuvvetlerin en üst komuta kademesini ifade etmektedir. […]
  • Abece Alfabe ve mecaz olarak başlangıç anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Paniğe kapılmak Çok korkmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın