Orta kulak

Orta kulak: Temporal kemik içerisinde altı duvarlı bir kemik boşluğudur. Ön iç kısmındaki “östaki borusu” sayesinde yatakla birleşir. Bu durum kulaktaki iç ve dış basınçları dengeleme yönünden çok önemlidir. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle ortakulak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı orta kulak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ortakulak (Yanlış kullanım)

orta kulak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Orta kulak iltihabı çok tehlikelidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hele hele Karşısındakini söylemeye isteklendirmek için kullanılan bir […]
  • Kitapsever Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba […]
  • Uzun uzun Uzun süre, uzun olarak, uzunca, uzatarak, uzun bir […]
  • Dokümanter Dokümanter, vahşi doğa hayatını konu alan, hayvanların yaşam […]
  • Kadirşinas Kadirşinas kelimesi bileşik & sıfattır. Değerbilir anlamına […]
  • Muhibbi’nin Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]

Yorum yapın