Ortaya koymak

Herkesin görebileceği bir yere koymak anlamına gelir. Yaratmak, yapmak, oluşturmak anlamlarında da kullanılır. Sık kullanılan bu sözcük sıklıkla yanlış yazılır. Ortaya konmak gibi hatalı kullanımlara maruz kalan kelimenin doğru yazımı ortaya koymak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ortaya konmak (Yanlış kullanım)

 ortaya koymak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yazar, ortaya koyduğu yapıtlarla geçinebiliyor mu?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kitabevi Kitabevi; kitap yayını ve satışı yapılan yer anlamında […]
  • Dükkân Çarşıda ya da bir sokak içinde bulunan ve perakende satış […]
  • Orada (Sözü edilen) o yönde, o yerde anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Horanta Aile halkı anlamına gelir. Bu kelime genellikle horonta […]
  • Acı Balık Acı balık, sazangiller familyasından küçük bir balık türü. […]
  • Ördekbaşı Renk adları birleşik yazılır.  Bu kelime genellikle ördek […]

Yorum yapın