Örtbas

Örtbas kelimesi, Türkçede “örtmek” fiilinin mastar hali olan “örtme” kelimesinin çoğulu olan bir isimdir. Doğru yazılışı “örtme”dir, çünkü Türkçe’de “ö” harfi ünlü uyumuna uyum sağlayarak “ö” olarak yazılırken, “ört” kelimesinin sonuna getirilen “me” ekinde ise “e” harfi bulunur.

Etimolojik olarak, “örtme” kelimesi Arapça kökenlidir. Arapçada “örtü” anlamına gelen “ert” kelimesinden türetilmiştir. “Örtmek” ise bu mastar halinin fiil olabilmesi için “mek” eki almış hali olarak kullanılmaktadır.

Türkçe dili içerisinde “örtme” kelimesi birçok farklı anlamda kullanılabilir. İlk olarak en genel anlamıyla bir nesne veya yüzeyi kapatma, gizleme veya koruma amacıyla üzerine bir şey yerleştirme anlamında kullanılır. Örneğin, “Masanın üzerine bir örtme serdim” veya “Kadın, saçlarına güneş ışınlarını engellemek için bir örtme taktı.”

Ayrıca “örtme” kelimesi, bir şeyi gizleme, saklama veya kamufle etme anlamında da kullanılır. Örneğin, “Polis, işlenen suçu örtmek için birçok kanıtı gizlediği iddiasıyla eleştiriliyor.” veya “Yolsuzlukları örtmek amacıyla şirket içerisinde belgelere müdahale edildi.”

Bunun yanı sıra “örtme” kelimesi, bir konuyu veya gerçeği başka bir şeyin altında gizleme anlamında da kullanılabilir. Örneğin, “Bu konuyu örtme noktasına getirmek istemiyorum, ama gerçekten yaşananları duymak istersen anlatabilirim.”

Sonuç olarak, “örtme” kelimesi Türkçe’nin çeşitli alanlarında kullanılan bir isimdir ve genellikle bir şeyi kapatma, gizleme ve kamufle etme anlamında kullanılır.

iyi olmayan bir işin, bir durumun duyulmasını, yayılmasını önlemek için gereken önlemleri almak anlamına gelen örtbas etmek ve kötü bir işin, eylemin duyulması, yayılması, öğrenilmesi önlenmek, böyle bir şeyin üstü örtülmek, örtbas etmek eylemine konu olmak anlamına gelen örtbas edilmek deyimlerinde geçer. Bu kelime genellikle Ört bas şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Örtbas şeklinde olmalıdır.


Doğru yazımı:

Ört bas (Yanlış kullanım)

Ört pas (Yanlış kullanım)

Örtpas (Yanlış kullanım)

Örtbas ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Olayı örtbas etmek için uğraşıyor.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Sağgörüsüz "Sağgörüsüz" kelimesinin doğru yazılışı "sağgörüsüz"dür. Bu […]
  • Koltukbaşı Otomobillerde koltuğun sırt bölümünün üstüne takılan ve ani […]
  • Kosinüs Tümler açının sinüsü anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Al sancak Türk bayrağı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Organze İpek veya keten iplikle dokunmuş, tülbent inceliğinde bir tür […]
  • Elli sekiz 57 ve 59 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x