Örtbas

iyi olmayan bir işin, bir durumun duyulmasını, yayılmasını önlemek için gereken önlemleri almak anlamına gelen örtbas etmek ve kötü bir işin, eylemin duyulması, yayılması, öğrenilmesi önlenmek, böyle bir şeyin üstü örtülmek, örtbas etmek eylemine konu olmak anlamına gelen örtbas edilmek deyimlerinde geçer. Bu kelime genellikle Ört bas şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Örtbas şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Ört bas (Yanlış kullanım)

Örtbas ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Olayı örtbas etmek için uğraşıyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dolambaçlı Dolambacı olan. İçinden zor çıkılır, çapraşık anlamına gelir. […]
  • Pruva hattı Gemilerin birbirinin ardı sıra gitmek için aldıkları durum […]
  • Bakar Kör -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]
  • Selektör Tahılı yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan […]
  • Sultan Ana’nın Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Süt dişi Bebeğin beş veya altı aylıkken çıkarmaya başladığı, yedi […]

Yorum yapın