Osmanlı Devleti’ndeki

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Bu kelime genellikle Osmanlı Devletindeki şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Osmanlı Devleti’ndeki şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Osmanlı Devletindeki (Yanlış kullanım)

Osmanlı Devleti’ndeki ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Osmanlı Devleti’ndeki hoşgörü politikası bütün milletlerin barış içinde yaşamasını sağlamıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Eski Kurt Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Lanet Lanet, Tanrı sevgisi ve ilgisinden mahrum kalma, berbat, kötü, […]
  • Etüt Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma, belli bir […]
  • Îtibaren –den başlayarak, –den beri, –den sonra, –den öte anlamlarına […]
  • Seremoni Genellikle resmi yerlerde, resmi işlerde uyulması gereken […]
  • Mal olmak Belli bir paraya yaptırılmış, çıkmış olmak, bir iş, herhangi […]

Yorum yapın