Otuz altı

35 ve 37 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle otuzaltı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı otuz altı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

otuzaltı (Yanlış kullanım)

otuz altı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İstediği arabaya otuz altı bin ödeyerek sahip oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Nadim Yaptığı bir davranıştan pişman olan (kimse) anlamına gelir. […]
  • Bu yüzden Bu yüzden, kelimesi belirteçtir. Bu nedenle, bunun için, bundan […]
  • Ayakaltı Ayakaltı kelimesi bir isimdir. Gelip geçenlerin çok olduğu yer, […]
  • Salamanje Yemek odası anlamına gelir. Bu kelime genellikle salomanje, […]
  • Ebleh Akılsız, budala, alık anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Başgarson Şef garson anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş […]

Yorum yapın