Otuz yedi

36 ve 38 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle otuzyedi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı otuz yedi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

otuzyedi (Yanlış kullanım)

otuz yedi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Otuz yedinci yıldönümlerini özel bir parti ile kutladılar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Fark etmek Fark etmek, farkına varmak, anlamak, sezmek, ayır edebilmek ve […]
  • Barışçıl Barışsever anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Büyüyeceğim Kurşunkalem açmakta kullanılan türlü biçimlerdeki kesici […]
  • Aklı Sıra Düşüncesine göre, sandığınca, aklınca anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Ültimatom Ültimatom, bir devletin başka bir devlete herhangi bir konuda […]
  • Onunla (Sözü edilen) kişiyle birlikte anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın