Övünmek

Övünmek; sahip olduğu nitelik nedeniyle kendini yüceltme, iftihar etme anlamında kullanılmaktadır. Arapçadan dilimize yerleşen kelimenin öğünmek olarak yazılması hatalı olmakla birlikte, doğru yazım şeklinin övünmek şeklinde olması gerekir.

Doğru yazımı:

öğünmek (Yanlış kullanım)

övünmek  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım: 

Zaman zaman yaptıkları ile ilgili övündüğü olmuştur.

Onun sınavdaki başarısı ile övünüyorum.

Bu ay da en başarılı satış elemanı seçildiğim için kendimle övünüyorum. Çünkü bunu hak ettim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ses uyumu Türkçede ünlü ve ünsüz uyumlarının ortak adı anlamına gelir. […]
  • İddia İddia; olmayan bir yeteneği veya durumu varmış gibi göstermeye […]
  • Ankara’dadır Ankara özel bir isimdir. Özel isimlere gelen ekler bazı […]
  • İlam etmek Bildirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilan […]
  • Ebediyen Ebediyen kelimesi bir belirteçtir. Sonsuza değin, sonsuz […]
  • Kolaçan etmek Çevrede olup biteni anlamak amacıyla dolaşmak. Bir şeye […]

Yorum yapın