Oysaki

Aralarında karşıtlık, aykırılık bulunan iki tümceyi tersine olarak, –diği halde anlamlarıyla birbirine bağlar.
Sık kullanılan bu sözcük sıklıkla yanlış yazılır. Oysa ki gibi hatalı kullanımlara maruz kalan kelimenin doğru yazımı oysaki şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

oysa ki (Yanlış kullanım)

oysaki  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Oysaki hayallerim vardı benim. Hepsi imkansız hale geldi artık.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dershane Öğrencilere ücret karşılığı ders verilen özel eğitim […]
  • Bahsetmek Bahsetmek kelimesi bir konu üzerinde söz söylemek, konuşmak […]
  • Yakın Doğu Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Karatavuk Karatavukgillerden, tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen […]
  • Arabozanlık Arabozanın işi, ara bozuculuk, ordubozanlık, fesatlık, […]
  • Virüs Tıpta hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için […]

Yorum yapın