Oyun etmek

Ustalıklı aldatma, düzen, dalavere, dolap, hile anlamına gelir. Bu kelime genellikle oyunetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı oyun etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

oyunetmek (Yanlış kullanım)

oyun etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bana ettiğin oyunu unutamıyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Öncelik Bir şeyin öteki şeylerden daha önce olması gerekirliği ve […]
  • Balıksırtı Balık iskeleti biçiminde birbirine paralel ve çapraz çizgili […]
  • Priz Priz, elektrik akımı alınan yer veya elektrik bağlantı yeri […]
  • Kayyum Cami hademesi, belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin […]
  • Bir an evvel Bir an önce anlamına gelir. Bu kelime genellikle biran evvel […]
  • Altmış Altmış, matematikte kullanılmakta olan sayı anlamındadır. Rakam […]

Yorum yapın