Özbeöz

Gerçek anlamında kullanılır. Birden fazla yazılış hatası vardı. Bu kelime genellikle öz beöz, özbe öz, öz be öz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı özbeöz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

öz beöz (Yanlış kullanım)

özbe öz (Yanlış kullanım)

öz be öz (Yanlış kullanım)

özbeöz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Salih Reis de Hamza’nın özbeöz amcasıdır.” – Halikarnas Balıkçısı


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yazıhane Yazı, evrak ve muhasebe işlerinin yürütüldüğü ve ekseriyetle […]
  • Keyfiyet Nitelik, durum anlamına gelir. Bu kelime genellikle keyfiyyet […]
  • Metropolit Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebinde, patrikten sonra gelen ve […]
  • Terfi Etmek (görevli için) bir üst dereceye, bir üst rütbeye […]
  • Mabeyinci Osmanlı Devleti'nde padişahların dışarıyla olan ilişkilerine […]
  • Selamünaleyküm kör kadı Aşırı tok sözlü kişiler için uyarma yollu söylenen bir sözdür. […]

Yorum yapın