Özbeslenen

Besinini bağımsız olarak sağlayan, inorganik azot, azotlu madde ve CO2’den protein ve karbonhidratların sentezini yapabilenlere özbeslenen denir. Ayrıca kendi beslek, ototrof kelimeleri ile eşanlamladır. Bu kelime genellikle öz beslenen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı özbeslenen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

öz beslenen (Yanlış kullanım)

özbeslenen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Özbeslenenler, fotosentez veya kemosentez olarak bilinen bir işlemle gıda üretmek için inorganik malzeme kullanır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Mide Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusuyla […]
  • Kartopu Kartopu, beyaz ve tombul anlamında kullanılan bir kelimedir. […]
  • Çift kanatlılar Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Başhekim Bir hastaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim anlamına gelir. […]
  • Mahcup Utangaç, çekingen kişileri nitelemek için kullanılan mahcup […]
  • Panzehir Zehrin etkisini ortadan kaldırabilme özelliği olan madde, […]

Yorum yapın