Özümsenmek

Özümlenmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle özünsenmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı özümsenmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

özünsenmek (Yanlış kullanım)

özümsenmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Anlatılanların özümsenmesi için tekrar edilmesi şarttır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Fihristlemek Fihriste geçirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Flor Atom numarası 9, atom ağırlığı 19, yoğunluğu 1,265 olan, kokusu […]
  • Depremyazar Depremlerin yerini, süresini, şiddetini tespit eden çok duyarlı […]
  • Kitapsever Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba […]
  • Latifundiacılık Latifundia sistemi ile geniş tarım alanlarını işletme yöntemi […]
  • Mazeretsizlik Mazeretsiz olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın