Pafta

Bir bölgenin kadastro durumunu gösteren değişik malzemeler üzerine yapılmış parselleme çizgilerinin bütünü. Yivaçar. Süs için at takımlarına veya başka yerlere takılan metal pul veya çakılan iri başlı çivi. Büyük benek, leke. anlamına gelir. Bu kelime genellikle pafıta şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pafta şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pafıta (Yanlış kullanım)

pafta ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kayınbabası, paftanın üstüne eğilmişti o yağmurlu öğle sonrasında.” – İnci Aral


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hicap Utanma, utanç, sıkılma, perde anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Ayçalar -lar, gil ekleri birleşik yazılır. Bu kelime genellikle […]
  • Var oldukça Bulunmak, sağ olmak, yaşamak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • On dört 13 ve 15 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Belediyesine Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle […]
  • Gökdelen Yirmi, otuz veya daha çok katlı yapı, göktırmalayan, gök […]

Yorum yapın