Pankreas

Pankreas, hayvanlarda bir önemli organ olarak bilinir. İnsanlarda, sağ üst karın bölgesinde üçgen şeklinde bulunan pankreas, biyokimyasal fonksiyonları yerine getirmek için gerekli olan hormonların sentezlenmesinden sorumludur. Pankreas, üretilen hormonlara göre iki bölüme ayrılır: endokrin pankreas ve eksokrin pankreas. Endokrin pankreas, insülin, glukagon, sırasıyla insülin ve glukagon tarafından üretilen iki hormonu üretir. Bunların arasındaki denge, kan şekeri seviyesinin kontrolünden sorumludur. Eksokrin pankreas ise safra oluşturmak için safra asiti üretir. Safra, kirli ve toksik maddelerin emilmesini ve vücuttan atılmasını sağlar. Potasyum, sodyum gibi elektrolitlerin dengesini tutmak, vücudun normal fonksiyonlarını sürdürmesini sağlamak için gereklidir. Bu kelime genellikle pankıreas şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pankreas şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pankıreas(Yanlış kullanım)

pankreas ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Pankreas, aynı zamanda önemli bir mineral-elektrolit dengeleyici olarak da tanımlanır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Akşın Yazıldığı gibi okunan bir dil olan Türkçede, yöresel ağızlardan […]
  • Kayserililik Kayserili olma durumu.Hatay ilinden olan kimsedir. Özel isim […]
  • Mütevazi Mütevazilik, kişinin kendini küçük görmesi ve kendinden daha […]
  • Müstebit Zorba anlamına gelir. Bu kelime genellikle müstebid şeklinde […]
  • Platinimsi Platinsi. Bu kelime genellikle pilatinimsi şeklinde yanlış […]
  • Delibaş Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalıktır. […]

Yorum yapın