Panteist

Panteizm, insanın, doğanın ve evrenin her noktasıyla en tanrının ve onun özelliklerinin birbirleriyle eşit olmasını savunan bir felsefi ilkel olmayan akıl yürütme yöntemidir. Panteistler, tüm canlılar ve cismi olarak evrenin ruhu içinde bir varlık olarak Tanrı’ya inanırlar. Bunun yerine, evrendeki herşeyi Tanrı’nın parçası olarak görürler ve Tanrı’yı herşeyin bir araya geldiği bir bütün olarak tanımlarlar. Bazı panteistler, evrenin herhangi bir özel varlık olmadan bir şekilde sürekli bir değişim içinde ya da canlı olarak devam ediyor olmasını savunurken, diğerleri evrenin var olan her şeyi tek bir Tanrı’nın yansıması olarak varsayar. Bunlar arasındaki fark, evrenin içindeki her şeyin Tanrı’nın doğasından bir parça olarak görülmesidir. Panteistler için Tanrı, evrenin kendisidir. Bu, evrenin her parçasının aynı zamanda büyük bir tümün parçası olarak görülmesi anlamına gelir.

Bu kelime genellikle panteğist şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı panteist şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

panteğist (Yanlış kullanım)

panteist ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Panteistler için Tanrı, evrenin kendisidir.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Dicle Nehri Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • İkişer Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer […]
  • Ritim Ritim; belirli bir sıra ve aralıklarla öğelerin birbirini […]
  • Prototip Prototip, belli özelliklere sahip örnek bir ürünün, yazılımın […]
  • Manihaizm Manicilik anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Menakıpname Menkıbeleri konu edinen eserlerin ortak adı anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın