Panteon

Yunan ve Romalıların en büyük tapınaklarına verdikleri ad. Bir halkın, bir ulusun bütün tanrıları. Büyük yararlık göstermiş kimselerin gömüldüğü ulusal anıt. Panteon, kutsal bir yer olarak tanımlanabilen, antik Yunan ve Roma inançlarına göre ölülerin anılarının yaşatıldığı ve çok tanrılı bir kültüre ait olduğu söylenen anıtsal binalardır. Gelenek olarak, panteonlar, hayat ve ölüm arasındaki bağlantıyı ve insan olmanın ötesindeki değerleri vurgulamak için kullanılmıştır. Bir panteon, çoğu zaman, insan biçimindeki tanrılara kutsal mekân olarak sunulmuştur.

Tarihte, Roma İmparatorluğu panteonların en ünlülerinden biri olarak anılmaktadır. Roma Panteonu, bütün Roma tanrılarının ve büyük kahramanlarının anısını yaşatmak için, İmparator Hadrian tarafından 117 yılında inşa edilmiştir. Roma Panteonu, yüzyıllar boyunca çok sayıda tapınak, çeşme, heykel ve anıtsal yapının yanı sıra ölülerin anılarının saklandığı bir anma tesisi olarak kullanılmıştır.

Günümüzde Roma Panteonu, Roma İmparatorluğu’nun büyük simgesi olarak görülmektedir. Birçok insan, bu anıtsal binaların tarihi, mimarisi ve anlamıyla ilgilenmekte ve ölülerin anılarının yaşatıldığı panteonların çeşitli kültürlerin inançlarını doğrudan yansıttığını vurgulamaktadırlar.

Bu kelime genellikle panton şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı panteon şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:


panton (Yanlış kullanım)

panteon ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eski Yunan panteonu hakkında derin bir araştırma yapıyor.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Aforozlama Aforozlamak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bursalılar İnsanların hangi şehirden oldukları yazılırken, -li yapım eki […]
  • İz düşümü İz düşümü düzlemi denilen bir düzlem üzerinde, bazı geometri […]
  • Camevi Cam takma işleri yapılan dükkân, camcı anlamına gelir, ayrıca […]
  • Kerahet İğrenme, tiksinme anlamına gelen kerahet kelimesi söyleniş […]
  • Grotesk Tiyatro terimi olarak  kaba gülünçlüklerden, tuhaf ve olmayacak […]

Yorum yapın