Papazkaçtı

Bir tür iskambil oyunu. Bu kelime genellikle papaz kaçtı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı papazkaçtı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

papaz kaçtı(Yanlış kullanım)

papazkaçtı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Papazkaçtı oynarken kendini kaybeden arkadaşlarım var.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Biyokütle Belirli zamanda sınırları belirli bir biyolojik ortamda bulunan […]
  • Başıboş Bir kimseye, bir şeye bağlı bulunmayan, önünde hiçbir engel […]
  • Kâkül Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saça verilen isimdir. […]
  • Burada Burada kelimesi, bu yerde anlamında kullanılmakta olup, […]
  • Yer adı bilimi Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponimi […]
  • Yüz yüze ilişki kümesi Yüz yüze ilişki kümesi, üyeleri arasındaki etkileşmenin yüz […]

Yorum yapın