Paradoks

Paradoks, iki durum arasındaki çelişkiyi ifade eden, anlam bakımından birbiri ile tutarsız olan veya paradoksal olarak nitelendirilebilecek bir sözcük türüdür. Paradoksal olarak nitelendirilen ifadeler çoğu kez çelişkileri kullanarak öne sürülen kavramsal cümlelerdir. Paradoksal ifadeler kendilerinin gerçek olmayan, mantıksal olarak tutarsız, çelişkili veya olası olmayan durumları veya olayları yansıtır. Paradoksal olarak nitelendirilen ifadelerin çoğu durumunda öne sürülen durumlar arasında bir anlam çelişkisi, gerilim veya tutarsızlık çoğu kez vardır. Örnek olarak; “koğuştan kaçmak için içeri girilmesi” gibi bir ifade verilebilir. Bu kelime genellikle parodoks, paradox şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı paradoks şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

parodoks (Yanlış kullanım)

parodox (Yanlış kullanım)

paradoks ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ancak, çoğu durumda, paradoksal ifadeler, olay yada durumları çok daha fazla öznel olarak yorumlamaya ve üst düzey düşünmeye zorlar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ta ki Yeter ki, sonunda anlamına gelir. Bu kelime genellikle taki […]
  • Müziksiz Müziği olmayan demektir. Herhangi bir müzik parçası […]
  • Faşistleşme Faşistleşmek durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kilogrammetre Bir kilogram ağırlığındaki bir gücün, uygulandığı maddi bir […]
  • Kirpi Kirpi, kirpigiller sınıfından olan ve sırtındaki derisi diken […]
  • Zar zor Güçlükle anlamına gelir. Bu kelime genellikle zarzor  şeklinde […]

Yorum yapın