Pedoloji

Pedoloji; toprak bilimine başlanılan alt alanı olarak tanımlanabilir. Toprakların mekanik, kimyasal ve biyolojik özelliklerini araştıran Pedoloji, ortaya çıkan sonuçların ortamla ilgili bilimsel problemlerin çözümüne yardımcı olmak amacıyla kullanılmasını amaçlar. Pedoloji, toprağın doğal mimarisini, kimyasal yapısını ve biyolojik özelliklerini araştırmak için yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Pedoloji; bitki üretiminde, toprak koruma ve değerlendirme, tarımsal ürünlerin sınıflandırılması ve geliştirilmesi gibi amaçlar için uygulanmaktadır. Toprakların üretim süreci, gelişimi ve bozulmasını araştıran Pedoloji, tarımsal üretim, toprak su kaynakları, jeolojinin kapsamı, orman ekolojisi ve çevre kirletimini ölçmek için kullanılmaktadır. Pedolojinin kullanım alanı yaygındır ve geniş bir kavram olarak tanımlanır; tarımsal üretim, oran kullanımı ve toprak koruma gibi birçok konuda uzmanlık gerektirir. Pedoloji toprakla ilgili problemleri analiz etmek, çözüm üretmek ve fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek için kullanılmaktadır. Pedoloji, sivil veya tarım alanları için yapılan incelemelerin tasarım ve değerlendirmelerinin ileri seviyesinde bir çalışma alanıdır. Bu kelime genellikle pedeloji şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pedoloji şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pedeloji(Yanlış kullanım)

pedoloji ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Pedoloji, toprağın oluşum sürecini ve bu süreci etkileyen etmenleri anlamak için kullanılmaktadır.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Farmakolog İlaç bilimi ile uğraşan, ilaç bilimi uzmanı anlamında […]
  • Eli genişlemek Türk Dil Kurumuna göre eli genişlemek kelimesi bolca paraya […]
  • Öğlen Öğle: 2. isim, halk ağzında, gök bilimi Meridyen düzlemi, […]
  • Çıyan Çok ayaklılardan, sarımtırak renkte, zehirli bir böcek […]
  • Denizpalamudu Denizpalamudu, kıyıda bulunan kayaların üzerinde yaşayan, beyaz […]
  • Güzel mi güzel “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen […]

Yorum yapın