Pehlivanköy

Kırklareli iline bağlı ilçelerden biri. Bu kelime genellikle pehlivanköy, pehlivan köy şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Pehlivanköy şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pehlivanköy (Yanlış kullanım)

pehlivan köy (Yanlış kullanım)

Pehlivanköy ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Pehlivanköy’ün diğer ismi Pavli’dir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hemen hemen Nerede ise, az zaman sonra, tam değilse bile ona pek […]
  • Dogmalaşmak Dogma durumuna gelmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Küçük parmak Serçe parmak anlamına gelir. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, […]
  • Konsensüs Tartışmalı bir konuda uzlaşılarak ulaşılan genel görüş birliği, […]
  • Güçbeğenirlik Her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent […]
  • Çoluk çocuk Bütün ev halkı, çocuklar da içinde olmak üzere aile topluluğu […]

Yorum yapın