Pejmürde

Eski püskü, yırtık. Dağınık, perişan. Bu kelime genellikle peşmürde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pejmürde şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

peşmürde(Yanlış kullanım)

pejmürde ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bütün kasaba ahalisi gibi bunun da üstü başı pejmürde idi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Damardaraltan Damarların kas tabakasını büzerek kanın dolaşımını […]
  • Flört Kadınla erkek arasındaki duygusal ilişki anlamında kullanılır. […]
  • İtikâl Erozyon anlamına gelir. Bu kelime genellikle itikal, […]
  • Otyiyenler Bitki yiyerek beslenenler için kullanılan bir terimdir. Bu […]
  • Presbitlik Gözde uyum gücünün azalması yüzünden, yakındaki nesneleri net […]
  • Geçmez Akçe -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]

Yorum yapın