Pejmürdelik

Pejmürde olma durumu. Bu kelime genellikle peşmürdelik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pejmürdelik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

peşmürdelik(Yanlış kullanım)

pejmürdelik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“On beş yaşın bütün güzelliği, pejmürdeliği, karmakarışıklığı ile…” – Sait Faik Abasıyanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • Mikrometre Çok küçük uzunlukları ölçmeye, incelemeye yarayan alettir. […]
  • Göz ardı Gereken önemi vermemek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bitevi Tekdüze anlamına gelir. Bu kelime genellikle bütevi şeklinde […]
  • Var olan Bulunmak, sağ olmak, yaşamak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Bir Aralık Bir ara anlamına gelir. Bu kelime genellikle bi aralık, […]
  • Kızılkanat Sazangillerden, yüzgeçleri kırmızı, 25-30 santimetre boyunda, […]

Yorum yapın