Peneplen

Yontuk düz. Bu kelime genellikle penepilen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı peneplen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

penepilen(Yanlış kullanım)

peneplen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Engebeli bir tasarıma sahip olan peneplen, belli başlı bazı unsurlar kapsamında oluşmuş doğal yapılardır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İbadethane Tapınak anlamına gelir. Her dinde ibadet edilen bir ibadethane […]
  • Afyonkarahisar Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan illerinden biri anlamına […]
  • Perdahçılık Perdahçının işi. Bu kelime genellikle perdahcılık şeklinde […]
  • Anadil Bir dil terimini kastederek yazacaksak "ana dil", fakat dilin […]
  • Lafçı Geveze, iyi, etkili konuşan, söz götürüp getiren, dedikoducu […]
  • Prova Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını […]

Yorum yapın